Απ. Πάνας: “Η αναγκαιότητα των επενδύσεων”

  Πάνας

  Ο Βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας, μίλησε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο” σχετικά με την αναγκαιότητα των επενδύσεων.
  Αναλυτικά, το σχετικό άρθρο: 
  Πριν καν προλάβει η χώρα μας να ξεπεράσει την προηγούμενη βαθιά οικονομική κρίση του 2008, βρέθηκε πάλι αντιμέτωπη με την υγειονομική κρίση λόγω Covid-19, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί και πάλι σε ύφεση η οικονομία και να υπάρξουν χιλιάδες πληττώμενοι. Πέρα από τις άμεσες συνέπειες που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού, αλλά και γενικότερα με το σύνολο της οικονομίας, αναδείχθηκε η ανάγκη η χώρα να μετασχηματίσει άμεσα το παραγωγικό της μοντέλο, έτσι ώστε να μπορέσει να διαφοροποιήσει τους τομείς που συνεισφέρουν στον ΑΕΠ της, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και στην προσέλκυση επενδύσεων, τόσο από το εσωτερικό, αλλά κυρίως από το εξωτερικό.
  Μοναδική ευκαιρία για τη χώρα αποτελεί το «Ταμείο Ανάκαμψης», μέσω του οποίου μπορεί να υπάρξει στήριξη κλάδων της οικονομίας, όπου η χώρα παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ουσιαστικά, η χώρα μέσω των πόρων αυτών, θα πρέπει να αναδιαρθρώσει το παραγωγικό της μοντέλο, εστιάζοντας επιτέλους στην παραγωγή και σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία θα καταστούν ανταγωνιστικά στο διεθνές στερέωμα. Ο υφιστάμενος σχεδιασμός του τρόπου απορρόφησης των πόρων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος φαίνεται πιο αναγκαίος από ποτέ εν μέσω Covid-19, ενώ έμφαση δίνεται και στην κυκλική οικονομία, όπου η χώρα φαίνεται να υστερεί σημαντικά. Στόχος όλων των δράσεων θα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάσχεση του brain drain, το οποίο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών κορυφώθηκε. Επιπρόσθετα, ο αγροδιατροφικός τομέας δεν θα μπορεί να απουσιάζει από τις προτεραιότητες, καθώς η χώρα διαθέτει παράδοση σ’ αυτόν, αλλά εξειδικεύμενο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, που μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής προϊόντων αγροδιατροφής, όπως και στην ποιοτική αναβάθμιση αυτών, έτσι ώστε να διεισδύσουν αποτελεσματικότερα στις διεθνείς αγορές.
  Προκειμένου να μπορέσει η χώρα να πετύχει την αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων, θα πρέπει να έχει εξ’ αρχής ένα συνεκτικό σχέδιο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε να αποτραπούν καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα που υπήρξαν κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Στην προσπάθεια αυτή, θα πρέπει να συμμετέχει το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να συμβάλλουν και αυτή στην διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών πρακτικών.