Δήμος ΚασσάνδραςΧαλκιδική

Δημ. Κασσάνδρας: Προσπάθεια κάλυψης των πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των κατοίκων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα

Ο Δήμος Κασσάνδρας σε μια προσπάθεια κάλυψης των πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των κατοίκων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη των ενδιαφερομένων στο μητρώο ωφελουμένων των παροχών και δράσεων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κασσάνδρας.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κασσάνδρας, Έλληνες, Ομογενείς και Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο (εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων).

Κριτήρια ένταξης:

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι 6000 ευρώ και με προσαύξηση 1200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος

• Άνεργα άτομα με ή χωρίς οικογένεια

• Ανασφάλιστοι

• Πολύτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες

• ΑμΕΑ που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων

3. Υπεύθυνη δήλωση

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και φωτοτυπία της άδειας παραμονής σε ισχύ όλων των μελών για αλλοδαπούς.

5. Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (π.χ.λογαριασμό ΔΕΗ) από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος(2019) –όλων των ενήλικων μελών.

8. Φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (2019) –όλων των ενήλικων μελών

9. Φωτοτυπία δήλωσης ΕΝΦΙΑ

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:

10. Για τους ανέργους, βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες – όλων των ενήλικων μελών.

11. Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).

12. Για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία, φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου σε ισχύ.

13. Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης, φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9.

14. Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, υπεύθυνη δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά στοιχεία του φιλοξενούντος από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία.

15. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών, απαιτείται βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση ανεργίας.

16. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στη Δ.Ο.Υ).

17. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι των παροχών ή δράσεων του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κασσάνδρας για τους επόμενους 12 μήνες, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας στο Πευκοχώρι και στη Χανιώτη και στο Δημαρχείο στην Κασσάνδρεια καθημερινά από 2/11 /2020 εώς και 6/11/ 2020 και ώρες 10:00 – 12:30πμ , όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση.

* Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνει βάσει των προαναφερθέντων κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων κατόπιν μοριοδότησης και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν συναινέσει για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

*Σημείωση: Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει ένας μόνο ενήλικας σε κάθε νοικοκυριό. Τηλ επικοινωνίας Πευκοχώρι 2374 0 61211 (Σταυροχρήστου Ελένη) Χανιώτη 2374 0 53209 (Μιχαήλ Παναγιώτα)

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close