Οι δρόμοι της Νικήτης αποκτούν… όνομα (pic)

    Νικήτη

    Τη δική του ονομασία θα έχει κάθε δρόμους της Νικήτης καθώς με απόφαση της Κοινότητας συγκροτήθηκε επιτροπή ονομοτοδοσίας οδών και πλατειών. Ο κάθε κάτοικος θα έχει τη δυνατότητα να δώσει τεκμηριωμένη έγγραφη πρόταση για το όνομα που επιθυμεί.

    Αναλυτικά: