Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ – Τροπολογία από υπ. Εργασίας

  Διπλή παρέμβαση, με στόχο την ελάφρυνση επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που «χτυπήθηκαν»  και εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από τις δραματικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία, καταθέτει το υπουργείο Εργασίας, στα πρότυπα της διάταξης που ψηφίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

  Η παρέμβαση αφορά τόσο αυτούς που είχαν ενταχθεί σε κάποια παλαιά ρύθμιση την οποία έχασαν εξαιτίας της βαριάς σκιάς που έριξε στην ελληνική οικονομία η πανδημία Covid-19 όσο και αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.

  Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού κι έχει ως στόχο να ανακουφίσει τον κόσμο που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, καθώς  κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας είναι σταθερά προσανατολισμένοι στη στήριξη της αγοράς, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την προστασία του κόσμου της εργασίας και των επιχειρήσεων.

  Ρύθμιση εισφορών που παρατάθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2021

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της Covid-19, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση 24 μηνιαίων δόσεων, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 50 ευρώ.

  Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, έως 31/07/2021.

  Οι βασικές οφειλές που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν θα κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τόκο 2,5% (σε ετήσια βάση), από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση.

  Προσοχή όμως. Εάν η ρύθμιση γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, δεν επιβαρύνεται με τόκο.

  Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης που θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών. Η ρύθμιση θα «χάνεται», εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις.

  Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, θα χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, ενώ θα αναστέλλονται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη καθώς και η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί.

  Βέβαια, όπως και σε κάθε άλλη ρύθμιση, η απώλειά της θα έχει τις εξής συνέπειες:

  Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

  1. Τη μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.
  2. Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

  Ρύθμιση αναβίωσης των παλαιών δόσεων

  Με στόχο την επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών που εξυπηρετούσαν πριν από την κρίση, έχασαν όμως κάποιες δόσεις εντός του καλοκαιριού, το υπουργείο προωθεί επίσης διάταξη με την οποία χιλιάδες ασφαλισμένοι θα μπορούν να επανενταχθούν άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, στις χαμένες ρυθμίσεις.

  Αναλυτικά, η διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή ορίζει τα εξής:

  • Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και οι οποίοι έχασαν τουλάχιστον 2 δόσεις κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 και βγήκαν εκτός, μπορούν να επανενταχθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
  • Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

  Πηγή: euro2day.gr