Δημ. Πολυγύρου: Αναστολή λειτουργίας του δημοτικού παιδικού σταθμού Ορμύλιας

    Στο πλαίσιο της υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και τη δημόσια υγεία ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου ” ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” κ. Καραφουλίδης Αναστάσιος ανακοινώνει την αναστολή της λειτουργίας των δυο τμημάτων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ορμύλιας από 09-11-2020 εως και 22-11-2020 .

    Η ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα γι’ αυτό λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και υγειονομικού περιεχομένου.