Διακοπή νερού στις οδούς 25ης Μαρτίου με Χρυσοστόμου Σμύρνης στα Ν. Μουδανιά λόγω βλάβης κατά την εκτέλεση εργασιών.

Υδραυλικοί του Δήμου εργάζονται για την αποκατάστασή της.