Γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό «εξαιρούνται» του περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών, σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Εργασίας (απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β4899/6.11.2020). “Ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών (του άρθρου 8) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν αφορά επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους”

Διαβάστε ΕΔΩ την συνέχεια.