Άδειες από κόσμο οι λαϊκές αγορές στη Χαλκιδική

    Óôéãìéüôõðá áðü ôçí áãïñáóôéêÞ êßíçóç óôçí êåíôñéêÞ áãïñÜ ôçò ÁèÞíáò ôçí ÂáñâÜêåéï,åí üøåé ôïõ ÐÜó÷á,Ì.Ôñßôç 19 Áðñéëßïõ 2011 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

    Σε λαϊκές με 20 πάγκους, το περισσότερο, καλούνται να κάνουν τις αγορές τους οι καταναλωτές πολλών χωριών της Χαλκιδικής λόγω του μέτρου που εφαρμόζεται με τη συμμετοχή του 5 τοις εκατό των παραγωγών. Όπως αναφέρει στη XalkidikiPolitiki ο Πρόεδρος του Σωματείου Παραγωγών Χαλκιδικής Βασίλης Στεριανός, ακόμη και οι καταναλωτές είναι ελάχιστοι, με τον φόβο μετάδοσης της νόσου.

    «Ο κόσμος φοβάται να μην κολλήσει και δεν έρχεται στις λαϊκές αγορές. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η εικόνα στη λαϊκή αγορά της Κασσανδρείας ήταν απογοητευτική. Άδειοι δρόμοι με ελάχιστους παραγωγούς», περιγράφει ο ίδιος.

    Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται μόνο η πώληση τροφίμων. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί είναι λίγοι σε αριθμό εκ των πραγμάτων, τονίζει ο Πρόεδρος του Σωματείου.  Το αίτημα των παραγωγών αφορά την αύξηση του αριθμού πωλητών που τηρούν τις αποστάσεις των 5 μέτρων. «Τα όρια της λαϊκής αγοράς από άκρη σε άκρη δεν καταλαμβάνονται ακόμη κι αν προστεθούν συνάδελφοι κάθε εβδομάδα καθώς είμαστε λίγοι σε αριθμό», επισημαίνει ο κ. Στεριανός.