Απ. Πάνας: Να αρθεί ο ενεργειακός αποκλεισμός της Χαλκιδικής

  Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας
  αφήνει την Χαλκιδική εκτός σχεδιασμού, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες συνέπειες στην
  περιοχή, καθώς το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις της περιοχής παραμένει υψηλό, ενώ
  μεγάλο μέρος των νοικοκυριών βρίσκεται αντιμέτωπο με το πρόβλημα της ενεργειακής
  φτώχειας. Ωστόσο, σχεδόν ένα χρόνο πριν είχα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με
  το ζήτημα ένταξης της Χαλκιδικής στον σχεδιασμό της Περιφέρειας, με σχετική
  κοινοβουλευτική ερώτηση (αριθ. πρωτ. 3733/03-02-2020), με τον Υπουργό να δίνει τότε θολές
  εξηγήσεις για τον λόγο μη ένταξης της Χαλκιδικής στον σχεδιασμό. Οι πιθανές οικονομικές και
  τεχνικές δυσκολίες είναι εν μέρει κατανοητές, ωστόσο δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα που
  έχει τεθεί καμία διαβούλευση με τοπικούς φορείς και ευρύτερα καμία ενέργεια ούτε από το
  αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες
  αυτές και με ποιον τρόπο.

  Καλώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απαντήσει στο τι μέλει γενέσθαι,
  καθώς δεν μπορεί η Χαλκιδική πάλι να μένει εκτός των εξελίξεων, σε ένα ζήτημα μάλιστα που
  επηρεάζει το σύνολο των πολιτών, αλλά και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, σε μια
  συγκυρία που μόνο ευνοϊκή δεν μπορεί να θεωρηθεί για την περιοχή.

  Αναλυτικά: