Ενίσχυση των σχολικών φαρμακείων με υλικά Α΄Βοηθειών

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μοίρασε φαρμακευτικό υλικό κατάλληλο για την παροχή Α’ Βοηθειών στους μαθητές.

    Το υλικό ήδη έχει πάρει τη θέση του στα δημοτικά σχολεία και φυσικά ευχή όλων είναι να είναι αχρείαστο.