Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πολυγύρου σε συνεργασία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με την πολύτιμη βοήθεια των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» ξεκίνησε την υλοποίηση της δράσης «κλικ ζωής».

Πάντα συμπαραστάτης και αρωγός στη κάθε προσπάθεια βοήθειας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος.

Οι αιτήσεις που έγιναν τον Ιούλιο από τους ηλικιωμένους που δέχτηκαν να συμμετάσχουν έχουν εγκριθεί και πλέον η Κοινωφελής Επιχείρηση βρίσκεται στην ολοκλήρωση με την τοποθέτηση της ειδικής συσκευής στον χώρο τους.

«Κάνε κλικ για τη ζωή», είναι το σύνθημα του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης των Ηλικιωμένων».

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, να έχουν προβλήματα υγείας, να ζουν μόνοι τους ή να μην μπορούν να υποστηριχθούν επαρκώς από το άτομο που διαμένει μαζί τους και να έχουν χαμηλό εισόδημα.

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι η λειτουργία Κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και Τηλεφωνικής Υποστήριξης, καθώς και η διαρκής παρακολούθηση και τηλεειδοποίηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών.

* Περιλαμβάνει την 24ώρη παρακολούθηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών (συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού, συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού) οι οποίες δίνονται και εγκαθίστανται στον ηλικιωμένο.

* Δίνει αφενός τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν άμεσα με Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αμφίδρομα και με ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά το κουμπί πανικού, 24ώρες το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό.

* Οι ηλικιωμένοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχουν ανάγκη, θα γνωρίζουν ότι κάποιος είναι δίπλα τους. Θα φροντίσουμε ώστε να επεμβαίνουν άμεσα οι αρμόδιοι σε περιπτώσεις ανάγκης, ενώ με την υλοποίηση του προγράμματος τα άτομα τρίτης ηλικίας θα πάψουν να είναι ή να αισθάνονται μόνα τους.

Επίσης η Κοινωφελής Επιχείρηση ενημερώνει ότι το πρόγραμμα παραμένει ακόμη ανοιχτό. Για την υποβολή νέων αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων μπορείτε να απευθύνεστε στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της περιοχής σας.