Το Νομοσχέδιο για τις προσλήψεις σε Δημόσιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Επίσημα αποκαλυπτήρια χθες 16 Νοεμβρίου για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα.

  Στο πεδίο εφαρμογής του θα συμπεριλαμβάνεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή -όπως αναφέρει- οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, αλλά και το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

  Προς αποφυγή σύγχυσης για τις τρέχουσες Προκηρύξεις, υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.50, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, για τις οποίες η σχετική Προκήρυξη θα έχει εκδοθεί κατά την έναρξη της ισχύος των νέων διατάξεων, ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της Προκήρυξης.

  Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, για τις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, οι διαδικασίες θα παραμείνουν ως έχουν, με τη διαφορά ότι θα διεξάγονται με τρόπο ηλεκτρονικό και θα αναπτυχθούν διαλειτουργικότητες μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων.

  Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που το 2020 εν μέσω πανδημίας και lockdown, με την υγεία και την οικονομική επιβίωση να αποτελούν καθημερινό ζητούμενο, με τους Φορείς (οι οποίοι πρέπει να καταθέσουν απόψεις) να προσπαθούν να βρουν λύσεις για τις σημερινές πρωτοφανείς ανάγκες και αυτό μέσω βιντεοκλήσεων, με την ίδια τη Βουλή ουσιαστικά να “υπολειτουργεί” με αυστηρά μέτρα περιορισμένων συνθέσεων,

  σε περίπτωση λοιπόν που υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το προσχέδιο του Νομοσχεδίου όπως ανέβηκε σε διαβούλευση, το οποίο μέχρι την ψήφισή του σίγουρα θα τροποποιηθεί πολλαπλώς και, ούτως ή άλλως, στο μεγαλύτερο μέρος του θα εφαρμοστεί (εάν εφαρμοστεί) τα επόμενα χρόνια,

  μπορεί να δει:

  – το Νομοσχέδιο,

  – την Αιτιολογική Έκθεση.

  Πηγή: airetos.gr