Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Ξεκινά ο 4ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής

  Επιμελητήριο

  Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
  5047/Β/14.11.2020 η απόφαση ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 σχετικά με τη «Διαδικασία και
  προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
  επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
  κορονοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020».

  Στον 4ο κύκλο του επιτυχημένου χρηματοδοτικού σχήματος προβλέπονται ακόμα
  ευνοϊκότεροι όροι ως προς τους δικαιούχους και το ύψος της ενίσχυσης, το 50% της οποίας
  είναι μη επιστρεπτέο, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες στήριξης της
  πραγματικής οικονομίας στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

  Πιο αναλυτικά:

  – Δικαίωμα συμμετοχής

  Επιπλέον των επιχειρήσεων που είχαν δυνατότητα ένταξης στους προηγούμενους τρεις
  κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στον 4ο κύκλο ισχύουν τα εξής:

  – Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, πλέον, όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν
  απασχολούν εργαζόμενους ή έχουν ταμειακή μηχανή (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων
  επαγγελματιών και επιστημόνων), υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου
  20% τους μήνες αναφοράς (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300
  ευρώ.

  – Ειδικά οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ή
  έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»,
  δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 ανεξαρτήτως πτώσης
  τζίρου, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

  – Αποκτούν, πλέον, δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις που έχουν θετικά έσοδα
  για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο 2020, με βάση αναφοράς τον τζίρο Ιουλίου – Αυγούστου για τις διπλογραφικές και του τρίτου τριμήνου για τις απλογραφικές.

  • Ύψος ενίσχυσης

  – Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή θα λάβουν:

  (α) οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή, σταθερό ποσό
  2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου,

  (β) για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000
  ευρώ. Επιπλέον για τις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική
  εντολή ισχύει το κατώτατο όριο αναλογικά με τον αριθμό εργαζομένων (2.000 ευρώ χωρίς
  εργαζόμενους, 4.000 ευρώ έως 5 εργαζόμενους, 8.000 ευρώ έως 20 εργαζόμενους, 15.000
  ευρώ έως 50 εργαζόμενους και 30.000 ευρώ άνω των 50 εργαζομένων).

  – Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί με κρατική εντολή θα
  λάβουν:

  (α) οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή σταθερό ποσό
  1.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου,

  (β) για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000
  ευρώ.

  Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, με τον όρο η επιχείρηση να
  διατηρήσει το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

  Όσον αφορά στο υπόλοιπο 50% της ενίσχυσης, για το χρονικό διάστημα έως την 31η
  Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος
  επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων, ενώ, μετά
  την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το οφειλόμενο ποσό αποπληρώνεται σε σαράντα (40)
  ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις.

  • Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

  – Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης χορήγησης επιστρεπτέας
  προκαταβολής είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να έχει υποβάλει προηγουμένως στην
  ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport)
  τα στοιχεία του κύκλου εργασιών ΦΠΑ, για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ή τα
  ακαθάριστα έσοδα, για επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, των προηγούμενων μηνών.
  Για αυτό τον σκοπό, καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν άμεσα τα σχετικά στοιχεία.

  – Κατόπιν, εντός των επόμενων ημερών, θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη
  χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4, όπου θα παρουσιάζεται απευθείας το ποσό
  της ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια ένταξης.

  Επισημαίνεται ότι έχει καταργηθεί η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έπρεπε να
  υποβληθεί σε προγενέστερο στάδιο, όπως ίσχυε στους προηγούμενους τρεις κύκλους της
  Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

  Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

  Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ για περισσότερη ενημέρωση