Η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου δρόμου αποτελεί διαχρονικό αίτημα του Συμβουλίου της Κοινότητας και των κατοίκων του Στανού, αφού παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

Η Δημοτική Αρχή κινήθηκε άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή και ολοκλήρωσε σύντομα τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σε σύμπραξη Δήμου Αριστοτέλη και Περιφέρειας ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση σε σημεία που παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Το έργο δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Αριστοτέλη με τη συνδρομή της Περιφέρειας με τη συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργου.

”Αποτελεί και δική μας προτεραιότητα”, αναφέρει ο Αντιπερεφερειάρχης Χαλκιδικής, Ιωάννης Γιώργος

Καθημερινότητα και υποδομές η πρώτη μας έγνοια”, αναφέρει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος.