Εθελοντές Αφύτου: Συνεχίζεται η ανάπλαση στο παλιό υδραγωγείο

    Οι εθελοντές Αφύτου συνεχίζουν την ανάπλαση στο παλιό υδραγωγείο, τηρώντας τις αποστάσεις και φορώντας μάσκες για την προστασία όλων.