Αγροτικά ΝέαΑπόψειςΕνημέρωση

Γεωργία 4.0 – Η Αυγή μιας νέας εποχής,γράφει ο Θεοχάρης Γρηγορίου

Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια του εδάφους της γης με σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων καθώς και η συλλογή και πρωτογενής επεξεργασία των προϊόντων αυτών. Η γεωργία κατατάσσεται στην ελαφρά βιομηχανία, επειδή τα περισσότερα προϊόντα που παράγονται από αυτήν είναι προϊόντα άμεσης χρήσης από τον άνθρωπο.

Η ιστορία της γεωργίας πάει πίσω αρκετές χιλιάδες χρόνια και η ανάπτυξή της οδηγήθηκε και καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές διαφορές, τις κουλτούρες και την υφιστάμενη σε αυτές τεχνολογία.

Σύμφωνα με τις ως τώρα γνώσεις μας η γεωργία πρωτοεμφανίστηκε στη νεολιθική εποχή (10.000 με 3.000 π.Χ). Ο άνθρωπος στην 1η αυτή εποχή της γεωργίας καλλιεργούσε τη γη με απλά εργαλεία και όλες οι εργασίες γίνονταν με τη χρήση της μυϊκής του δύναμης ή της μυϊκής δύναμης των ζώων.

Με την εμφάνιση της βιομηχανίας και την αύξηση των πληθυσμών των πόλεων άρχισε να αυξάνεται η ζήτηση γεωργικών προϊόντων. Στα μέσα του 19ου αιώνα περνάμε στην 2η εποχή της γεωργίας καθώς γίνονται οι πρώτες προσπάθειες χρήσης ατμοκίνητου κινητήρα για το όργωμα. Στις αρχές του 20ού αιώνα άρχισαν να χρησιμοποιούνται τρακτέρ με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Με την ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας επίσης αρχίζουν να διαδίδονται και η χρήση χημικών λιπασμάτων και φαρμάκων για την καταπολέμηση των γεωργικών παρασίτων και των ασθενειών.

Στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα με την εφεύρεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, την ανάπτυξη του προγραμματισμού και την εξέλιξη της ρομποτικής περνάμε στην 3η εποχή της γεωργίας, η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από την πλήρη βιομηχανοποίηση της.

Σήμερα βρισκόμαστε στην αυγή μίας νέας εποχής, στην αυγή της εποχής της Γεωργίας 4.0. Η Γεωργία 4.0 (Agriculture 4.0) είναι ένας όρος που μας δείχνει την τάση που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος της γεωργίας τα επόμενα χρόνια. Περιλαμβάνει την εστίαση του κλάδου στη γεωργία ακριβείας, το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και την αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών επιχειρήσεων. Οι τέσσερις κύριες εξελίξεις που ασκούν πίεση στη γεωργία ώστε να εξελιχθεί στο εγγύς μέλλον είναι τα  δημογραφικά στοιχεία, η έλλειψη φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή και τα απόβλητα των τροφίμων. 

Μερικές από τις αλλαγές που θα επιφέρει η μετάβαση της γεωργίας στην τέταρτη της εποχή είναι οι παρακάτω.

Η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data)

Η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να ωφελήσουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και θα διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο ακόμη και στο μετασχηματισμό της γεωργικής βιομηχανίας. Η προηγμένη συνδεσιμότητα ενός παγκόσμιου γεωργικού δικτύου παρέχει έναν τεράστιο αριθμό πλεονεκτημάτων πάνω στην γεωργική παραγωγή και τη λήψη αποφάσεων: Οι αγρότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τους για να εφαρμόσουν για παράδειγμα κατά τη λίπανση των χωραφιών τους τα σωστά προϊόντα, στις σωστές ποσότητες και την κατάλληλη στιγμή.

Ο ρόλος της αξιοποίησης του μεγάλου όγκου δεδομένων είναι μία από τις αλλαγές, και πιθανώς η μεγαλύτερη, που παρατηρήθηκε στις γεωργικές επιχειρήσεις τον αιώνα που διανύουμε. Με την χρήση των δεδομένων αυτών η γεωργία σαν κλάδος θα γίνει πιο ανταγωνιστική και κερδοφόρα. Οι αγρότες θα οπλιστούν με αυξημένες γνώσεις και ακριβείς συμβουλές που θα τους δοθούν. Οι αυστηρότερες προδιαγραφές και η ιχνηλασιμότητα που καθίστανται δυνατές με τη σύνδεση δεδομένων  θα ενισχύσουν την ποιότητα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τοπικών και διεθνών αγοραστών. Η αυξημένη ορατότητα σε όλα τα μέρη της διαδικασίας παραγωγής θα οδηγήσει σε πιο συνεπείς αποδόσεις και αυξημένη κερδοφορία, με φόντο την καλύτερη χρήση των πόρων και τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε σταθερή αύξηση των ποσοστών υιοθέτησης προηγμένων λύσεων χρήσης δεδομένων στη γεωργία.  Όλο και περισσότερες γεωργικές επιχειρήσεις κατανοούν την αξία της  ζωντανής απεικόνισης καθώς και της καταγραφής διαφόρων ενδείξεων των καλλιεργειών τους, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου pH του εδάφους, της υγρασίας του εδάφους, μετεωρολογικών μετρήσεων κτλ.

Η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων  είναι το μέσο με το οποίο ο κλάδος μπορεί να κάνει τα επόμενα βήματα για ένα πιο βιώσιμο και κερδοφόρο μέλλον.

Αισθητήρες στον αγρό και στα ζώα (IoT)

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) έχει σημειώσει τεράστια εξέλιξη  τα τελευταία χρόνια, με τις έξυπνες συσκευές να γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες καθώς πλέον μπορούν να επικοινωνούν  μεταξύ τους , είναι μικρές σε μέγεθος , οι απαιτήσεις τους σε ενέργεια είναι ελάχιστες και είναι φιλικές προς τον χρήστη. Σύμφωνα με το ερευνητικό πρακτορείο Gartner, προβλέπεται να υπάρχουν 20,5 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές έως το τέλος του 2020 υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αριθμό των ανθρώπων σε αναλογία 4 προς 1.

Η χρήση έξυπνων συσκευών από τις αγροτικές επιχειρήσεις έχει αρχίσει να γίνεται όλο και συχνότερο φαινόμενο, καθώς το λογισμικό κινητής τηλεφωνίας γίνεται όλο και περισσότερο διαλειτουργικό (δηλαδή διαφορετικές εφαρμογές μπορούν να μοιράζονται και να χρησιμοποιούν τα ίδια σύνολα δεδομένων). Αυτό θα σήμαινε το τέλος της εισαγωγής των ίδιων συνόλων δεδομένων πολλές φορές σε διαφορετικά συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τα οικονομικά και χρονικά κόστη που προκύπτουν από ανθρώπινο σφάλμα. Οι αισθητήρες στο αγρόκτημα χρησιμοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση της λίπανσης του εδάφους, της θερμοκρασίας, της υγρασίας και άλλων. Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) σημαίνει τη σύνδεση όλων αυτών των συστημάτων μαζί, αφαιρώντας την ανάγκη επανειλημμένης εισαγωγής δεδομένων σε πολλές εφαρμογές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Εν ολίγοις, φανταστείτε ένα αγρόκτημα όπου όλες οι χρήσιμες πληροφορίες ενοποιούνται αυτόματα και απρόσκοπτα, επιτρέποντας στον αγρότη να συνεχίσει την εργασία που έχει σημασία.

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)  δημιουργεί αξία 14,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλες τις επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση του σημαίνει εξυπνότερη χρήση δεδομένων σε ολόκληρη την αλυσίδα γεωργικών εφοδιασμών, οδηγώντας σε μια καλύτερα ενημερωμένη, πιο κερδοφόρα και βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων.

Νέες τεχνολογίες

Οι νέες τεχνολογίες διαταράσσουν ήδη τους καθιερωμένους κανόνες της γεωργίας, με τις νέες συσκευές που είναι τώρα πλέον προσιτές και τοποθετούνται όλο και συχνότερα σε αγροκτήματα σε όλο τον κόσμο. Τα αεροσκάφη drones παρέχουν ένα «μάτι στον ουρανό», ανιχνεύοντας με τους αισθητήρες και τις κάμερες που διαθέτουν παράσιτα ή σημεία με αυξημένη ξηρασία στο χωράφι που απαιτούν επιπλέον προσοχή. Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των αισθητήρων επιτρέπει στα αεροσκάφη πλέον να χρησιμοποιούν μήκη κύματος εκτός του φάσματος του ορατού φωτός για να εκτιμήσουν τις καλλιέργειες, να εντοπίσουν ζιζάνια και άρρωστες καλλιέργειες από τον αέρα.

Αυτές και άλλες τεχνολογικές ανακαλύψεις λειτουργούν ως σημαντικοί σταθμοί και οδηγούν σε αλλαγές καθώς και σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για εκατοντάδες βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας.

Βελτιωμένη γεωργία ακριβείας και τα οφέλη

Η γεωργία ακριβείας έχει σημειώσει αύξηση των ποσοστών υιοθέτησης τα τελευταία χρόνια, με την αξία της στο σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιείται να αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 5,09 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε 9,53 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023.

Οι καθημερινές εργασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού δημιουργούν ήδη τεράστια ποσά δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας κάθε επιχείρησης. Με την αξιοποίηση της τεράστιας αυτής λίμνης δεδομένων, οι αγρότες μπορούν να αποκομίσουν καλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα.

Η γεωργία ακριβείας επιτρέπει στους αγρότες να κάνουν περισσότερα με λιγότερα, εντοπίζοντας τα μέρη της καλλιέργειάς τους που προσφέρουν την καλύτερη απόδοση ο αγρότης μπορεί να κάνει τις στοχευμένες και κατάλληλες επενδύσεις στο ανάλογο μέρος τις καλλιέργειας ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Η γεωργία ακριβείας υποστηρίζει επίσης τους αγρότες με πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων πολύ πιο άμεσα, είτε αναγνωρίζει τις απειλές παρασίτων νωρίτερα απ’ ότι θα κάνανε μόνοι τους είτε τους προετοιμάζει για σοβαρά καιρικά φαινόμενα .

Μέσω της έξυπνης χρήσης δεδομένων, είναι δυνατό για τους αγρότες να κατανοήσουν καλύτερα τις πρακτικές παραγωγής που χρησιμοποιούν, να τις συγκρίνουν, να επιλέξουν την πιο αποδοτική και να προβλέψουν με ποιες αλλαγές σε αυτή μπορούν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη αξία.

Η Γεωργία 4.0 (Agriculture 4.0) είναι κάτι περισσότερο από ένα κίνημα. Ο όρος μας δείχνει το επόμενο βήμα της γεωργίας προς το μέλλον, καθιστώντας την μια πιο έξυπνη, πιο αποτελεσματική βιομηχανία που χρησιμοποιεί πλήρως τον μεγάλο όγκο δεδομένων και τις νέες τεχνολογίες για να ωφελήσει και κατ’ επέκταση να αλλάξει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

Γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το 1991.Είναι απόφοιτος του τμήματος  Μηχανικών Αυτοματισμού του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Pervasive and Mobile (Ubiquitous) Computing Systems Msc. Τον τελευταίο χρόνο σπούδσε επίσης Διοίκηση Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμό στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Εργάζεται εδώ και 5 χρόνια στον χώρο της Βιομηχανίας ως Μηχανικός Αυτοματισμών στους Ελληνικούς Λευκόλιθους Χαλκιδικής. Είναι μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Χαλκιδικής στον οποίο συμμετέχει ως φωτογράφος. Ως φοιτητής ασχολήθηκε με τα κοινά στο χώρο της σχολής μου, ασχολία που συνέχισε όντας ενεργός στα πολίτικά τεκταινόμενα του νομού μας. Επίσης δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), τη Γεωργία Ακριβείας, τους Αυτοματισμούς και τα Δίκτυα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button