Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής βρίσκεται κοντά στους κτηνοτρόφους

    Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής βρίσκεται έμπρακτα κοντά στους κτηνοτρόφους του νομού αφού έστρωσε τους δρόμους που οδηγούν στα μαντριά των κτηνοτρόφων.

    Οι δρόμοι έγιναν καλύτεροι κάνοντας με αυτό τον τρόπο τις συνθήκες μετακίνησης πιο εύκολη υπόθεση.