Καινούργια δίκτυα ύδρευσης στην Κασσάνδρεια και στο Πευκοχώρι

    Ένα μεγάλο έργο, ζωτικής σημασίας και συνολικής αξίας 5.115.000 € ξεκινά η δημοτική διοίκηση Κασσάνδρας.
    Ο Δήμος πρόκειται να αντικαταστήσει τους αγωγούς αμιάντου, με σύγχρονους αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς στην Κασσάνδρεια και στο Πευκοχώρι έτσι ώστε να μην καταγράφονται διαρροές και διακοπές νερού από θραύσεις των παλιών αγωγών αλλά και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία με την παροχή καθαρού πόσιμου νερού. Το έργο δημοπρατήθηκε και ξεκινά άμεσα.

    «Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο που θα λύσει ζωτικής σημασίας προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Κασσάνδρας. Στοχεύουμε να προχωρήσουμε σε αντίστοιχα έργα και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας όπου εντοπίζονται ανάλογα προβλήματα.  Σκοπός μας είναι να περάσουν στο παρελθόν οριστικά, τα μεγάλα προβλήματα της Κασσάνδρας που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της. Εργαζόμαστε και προχωρούμε συστηματικά χωρίς να χάνουμε χρόνο. Συνεχίζουμε», πρόσθεσε η Δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά.