ΥΠΑΑΤ: Ακόμη σιωπή για τα 100 ευρώ από τους εργάτες γης που δεν ήρθαν

    Συνεχίζουν τα παράπονα των καλλιεργητών της Χαλκιδικής που κατέβαλλαν το παράβολο των 100 ευρώ για την έλευση μετακλητών εργατών γης, αλλά παρόλα αυτά οι εργάτες δεν έφτασαν στη χώρα μας για πολλούς λόγους, κυρίως μέσα στην πανδημία. Το ποσό των 100 ευρώ είναι το   παράβολο που έπρεπε να προκαταβάλλει  ο εργοδότης για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που ήθελε να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται   υπέρ   του   Δημοσίου   και   δεν   επιστρέφεται,   όπως   ρητά   αναγράφεται   στο   άρθρο   42 «Μετάκληση πολίτης τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 01/05/2020 (ΦΕΚ 90/Α/01-05-2020) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

    Όπως είχε τονίσει από τις αρχές του μήνα το Επιμελητήριο Χαλκιδικής με επιστολή του, πολλοί εργοδότες, βρέθηκαν στη δυσάρεστη κατάσταση, ενώ έχουν ακολουθήσει κατά γράμμα   όλες   τις   διαδικασίες,   που   προβλέπονται   για   την   πρόσκληση   μετακλητών   εργατών   γης σύμφωνα   με   τον   προαναφερόμενο   νομοθετικό   πλαίσιο,   να μην έχουν στη διάθεσή τούς, τους εργάτες   που προσκάλεσαν, είτε γιατί εκείνοι δεν εισήλθαν στην χώρα μας για εργασία, είτε δεν εργάστηκαν στον εργοδότη που τους προσκάλεσε, οποίος όμως επιβαρύνθηκε προκαταβολικά το συγκεκριμένο ποσό για την έκδοση του απαιτούμενου παράβολου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Φυσικά οι ίδιες διαμαρτυρίες έρχονται από κάθε γωνιά της χώρας, από αγροτικές περιοχές που απασχολούν εργάτες γης.

    Εξάλλου, πρόταση του Επιμελητηρίου, είναι, το παράβολο των εκατό να καταβάλλεται από τον εργοδότη στις τράπεζες ή στο ταχυδρομείο, ταυτόχρονα, με την καταβολή των εργοσήμων στους εργάτες γης που απασχόλησε, αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση και απαραίτητο δικαιολογητικό για την καταβολή των εργοσήμων.