ΦΕΚ: Παράταση στο κυνήγι του αγριόχοιρου σε όλη την Ελλάδα μέχρι 28 Φεβρουαρίου

  κυνήγι

  Αναφέρει η απόφαση :

  Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), ως ακολούθως:

  1. Παρατείνουμε τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021. Η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής:

  Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Να υπενθυμίσουμε ότι προς το παρόν απαγορεύεται η μετακίνηση των κυνηγών σε όλη τη χώρα εκτός από τους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου και μόνο για το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων

  Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

  Πηγή: ihunt.gr