Σιθωνία: Σημαντικές διευκολύνσεις για τους κυλικειάρχες από το Δ.Σ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σιθωνίας έπειτα από:

  1. Τις αιτήσεις των αναδόχων των κυλικείων των σχολείων της δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σιθωνίας.
  2. Τα έγγραφα των Σωματείων Κυλικειαρχών.
  3. Το άρθρο 44 του Ν. 4735/2020.

  Προτείνει την ρύθμιση τυχόν οφειλών των Κυλικειαρχών του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους 2019-2020 και κατανοώντας απόλυτα τα οικονομικά προβλήματα και τις ζημιές που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι

  Αποφάσισε:

  – Την ολική απαλλαγή των Κυλικειαρχών από οφειλές που τυχόν δημιουργήθηκαν το δύσκολο και απρόβλεπτο οικονομικό έτος 2020.

  – Την μείωση του ενοικίου κατά 40% για οφειλές που θα δημιουργηθούν το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2020-2021.