Μεταμόρφωση: Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας

    Διαμόρφωση της αγροτικής οδοποιίας γίνεται από τον Δήμο Πολυγύρου και συγκεκριμένα στην Μεταμόρφωση για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των αγροτών.

    Ο Δήμος Πολυγύρου έχει σε πρώτο πλάνο την βελτίωση και την κατασκευή των αγροτικών δρόμων ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητα των αγροτών στις εργασίες τους.