Χάρτης: Η απεικόνιση της χώρας σε κίτρινες και κόκκινες περιοχές

    O Χάρτης Μέτρων Υγειονομικής Ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 θα μας δίνει με μια ματιά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Ανάλογα από το χρώμα κάθε περιοχής, κίτρινο ή κόκκινο θα ισχύουν και συγκεκριμένα μέτρα.

    Όπως ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, διαμορφώνονται δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας, το επίπεδο Α’- επιτήρησης (το οποίο απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα) και το επίπεδο Β’ – αυξημένου κινδύνου (το οποίο απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα και) στο οποίο ισχύουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα. Το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας κάθε περιφερειακής ενότητας καθορίζεται από το επιδημιολογικό της φορτίο. Οι επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές κατατάσσονται στο κόκκινο επίπεδο, στο οποίο μπορούν να μπουν τόσο Τοπικές Κοινότητες και Δημοτικές Ενότητες, όσο και Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες και ολόκληρες Περιφέρειες αν το επιβάλλουν τα δεδομένα.

    Μπορείτε να βλέπετε την εικόνα της χώρας στον παρακάτω σύνδεσμο

    size=”3″ face=”Courier New”>https://drive.google.com/file/d/1Y7r4TIggU0Na6v7gSzQ4weRXVuK7Kmuz/view

    xartis-epitirisis2.jpg