Το “καπέλο” στον Άθω

    Το “καπέλο” στον Άθω σήμερα. Ένα νέφος τύπου lenticular το οποίο υποδηλώνει έλευση ισχυρών ανέμων, σημάδι το οποίο ξέρουν οι θαλασσινοί της Χαλκιδικής. Σε γενικές γραμμές βέβαια ισχύει σε όλες τις περιοχές, ότι όταν εμφανίζονται τέτοια νέφη στον ουρανό ή στα βουνά, έρχεται δυνατός αέρας.

    Πηγή: meteology