Απ. Πάνας: “Απαραίτητη η συνέχιση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και για το 2021”

  Ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Χαλκιδικής Πάνας Απόστολος προχώρησε σε
  κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.
  Χατζηδάκη Κωστή, ζητώντας να δοθεί σαφής εικόνα για τη συνέχιση των Προγραμμάτων
  Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για το 2021 .

  Στην παρέμβασή του ο Βουλευτής σημειώνει, πως τα συγκεκριμένα Προγράμματα είναι
  ουσιαστικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανένταξη των μακροχρόνια
  ανέργων στην αγορά εργασίας, ενώ στοχεύουν στην προαγωγή και τη βελτίωση της
  καθημερινής ζωής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, συνδυάζοντας τις παραγωγικές
  ικανότητες των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

  Επίσης ο κ. Πανας τονίζει, πως μεγάλο μέρος εργαζόμενων σε αυτά απασχολούνται και
  στους Δήμους της Χαλκιδικής, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των αναγκών τους .

  Παρόλα αυτά πρόσφατες ανακοινώσεις αναφέρουν, πως δεν αναμένεται να υπάρξουν
  μέσα στο 2021 νέα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, αφήνοντας σε εκκρεμότητα
  μεγάλο αριθμό εργαζομένων και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

  Ο κ. Πάνας δήλωσε : « Τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας συμβάλλουν σημαντικά
  στην αντιμετώπιση της ανεργίας, κοινωνικοποιώντας όσους συμμετέχουν, ενώ αποτελούν
  παράγοντα προαγωγής των τοπικών κοινωνιών εξυπηρετώντας καθημερινά τους πολίτες.
  Με την κοινοβουλευτική μου παρέμβαση, ζητώ από τον Υπουργό Εργασίας, να προκηρύξει
  νέες θέσεις για τα Προγράμματα αυτά και να δώσει απάντηση για το μέλλον των
  εργαζομένων , δίνοντας παράλληλα ένα σαφές πλάνο για τη μείωση της ανεργίας και την
  αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης.»

  Το ακριβές κείμενο της ΕΡΩΤΗΣΗΣ έχει ως εξής :
  ΕΡΩΤΗΣΗ
  ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη Κωστή
  ΘΕΜΑ : «Τι πρόκειται να γίνει με τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για το
  2021;».
  Κύριε Υπουργέ,

  Τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ αποτελούν σημαντική δράση του Υπουργείου
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία υλοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στους
  Δήμους της χώρας και είναι ουσιαστική για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανένταξη των
  μακροχρόνια ανέργων στην αγορά.

  Τα Προγράμματα αυτά εκτός από την αντιμετώπιση της ανεργίας, στοχεύουν στην προαγωγή και τη
  βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, συνδυάζοντας τις
  παραγωγικές ικανότητες των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

  Παρόλα αυτά σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ΟΑΕΔ πληροφορούμαστε, πως δεν
  αναμένεται να υπάρξουν νέα Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για το έτος 2021.

  Επειδή η Κοινωφελής Εργασία συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας
  Επειδή αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικοποίησης των ανέργων
  Επειδή στοχεύει στην προαγωγή και διευκόλυνση των τοπικών κοινωνιών συνολικά, μέσω της
  εξυπηρέτησης των πολιτών.

  Ερωτάσθε κ. Υπουργέ :
  1)Σκοπεύετε να προκηρύξετε για το έτος 2021 νέες θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
  συμβάλλοντας στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας ;
  2)Τι προτίθεσθε να πράξετε με τους εργαζομένους που ήδη απασχολούνται σε ανάλογα
  Προγράμματα;
  3) Με ποιους τρόπους θα συμβάλλετε στη μείωση της ανεργίας και την αποτελεσματικότερη
  προώθηση της απασχόλησης;