Ανακοίνωση του γραφείου Δημάρχου Κασσάνδρας για τη λειτουργία των σχολείων

    σχολείο

    Η αρμοδιότητα που αφορά στην αναστολή ή μη της λειτουργίας των Σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Κασσάνδρας ανήκει στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και όχι στο Δήμο Κασσάνδρας.

    Η σχετική επιστολή που εστάλη στο Δήμο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4722(ΦΕΚ Α΄177/15-09-2020) αρμόδια υπηρεσία για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, είναι η οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατ΄ εφαρμογή του ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος του ΕΟΔΥ.

    Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο