Στο υπουργείο περιβάλλοντος ο επιχειρηματίας Ν. Τσερκεζίδης

    Συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Αμυρά, είχε στην Αθήνα ο γνωστός επιχειρηματίας Νίκος Τσερκεζίδης, πρόεδρος της  Recycle Greece Tserkezidis.

    Ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακύκλωσης αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο με έμφαση στην ανάγκη βελτιστοποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών ανακύκλωσης. «Πρέπει να προχωρήσουμε σε όλες τις δράσεις που θωρακίζουν το περιβάλλον. Δική μας ευθύνη είναι η σωστή διαχείριση παντός τύπου απορριμμάτων, για την οποία χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία. Ευχαριστούμε το Υπουργείο και την κυβέρνηση εκ των προτέρων για την κατανόηση και την ευαισθησία που δείχνει στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στα θέματα ανακύκλωσης», τόνισε ο κ. Τσερκεζίδης.