Δήμος Πολυγύρου: Προσλήψεις για το ”Βοήθεια στο Σπίτι”

    Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων που θα πλαισιώσουν και θα στηρίξουν τις ανάγκες του Βοήθεια στο Σπίτι και καθαριότητας εσωτερικών χώρων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου, που δημιουργούνται από την πανδημία του COVID-19 (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.) και για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

    Κατεβάστε:
    Την ανακοίνωση
    Την αίτηση
    Την υπεύθυνη δήλωση