Κατασκευή οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια Νέων Φλογητών

    Ολοκληρώθηκε η κατασκευή εννέα (9) οστεοφυλακίων, τα οποία περιλαμβάνουν δεκαπέντε (15) ατομικές οστεοθυρίδες το καθένα στα κοιμητήρια των Νέων Φλογητών.

    Κάθε συγκρότημα οστεοφυλακίου είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να συντελεί αφενός στην εξοικονόμηση χώρου και αφετέρου να εναρμονίζεται πλήρως με την αισθητική για την ένταξη του στο περιβάλλον των κοιμητηρίων.

    Επιπλέον κάθε οστεοφυλάκιο φέρει τριγωνικό επιστέγασμα, ενώ η πρόσθια όψη της αψίδας του επιστεγάσματος είναι καλυμμένη με μάρμαρο.

    Οι θυρίδες φράσσονται με θύρα από λευκό μάρμαρο κάθε μία από τις οποίες φέρει κλειδαριά ασφαλείας και αρίθμηση.