Δήμος Ν. Προποντίδας: Xορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021

  Ξεκίνησε η ανανέωση και η έκδοση των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2021, σύμφωνα με την Δ12α/ΓΠ/3109/48/21-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ-5ΟΘ) διευκρινιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τα ΚΕΠ του Δήμου Νέας Προποντίδας, όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι, και που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων Περιφερειακών ενοτήτων, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ως ημερομηνία λήξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση νέων Δελτίων, ορίζεται η 31η -10-2021.

  Δικαιούχοι, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, είναι τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή τα άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000€ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000€ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000€ προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω).

  Παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα: Στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

  Επίσης, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

  Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης Τυφλότητας και Βαριάς Νοητικής Υστέρησης (Β.Ν.Κ.) που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται Κάρτα Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
  1. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
  2. Αστυνομική ταυτότητα
  3. Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ (στην περίπτωση θεώρησης)
  4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ( μόνο στην περίπτωση έκδοσης)

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ΚΕΠ του Δήμου Νέας Προποντίδας.

  ΚΕΠ Νέων Μουδανιών:
  Τηλ: 23733 50100-105
  Fax: 23730 65797
  e-mail: d.moudanion@kep.gov.gr

  ΚΕΠ Νέας Καλλικράτειας:
  Τηλ: 23993 50051- 50052
  Fax: 23990 21555
  e-mail: d.kallikrateias@kep.gov.gr

  ΚΕΠ Νέας Τρίγλιας:
  Τηλ: 23733 50312-313
  Fax: 23730 52362
  e-mail: d.triglias@kep.gov.gr