Νέα οδηγία για την λειτουργία των ΚΕΠ, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού

  Σύμφωνα με νέα οδηγία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α.Π.: 4025/12-2-2021) και κατόπιν της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) από 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι νεώτερης οδηγίας, τα ΚΕΠ θα παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω φυσικής παρουσίας κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή εν απουσία του, τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στο πλαίσιο ισχύος των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού.
  Προκειμένου οι αιτούντες να μεταβούν νόμιμα στο ΚΕΠ είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, και αφού έχει πρώτα ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας), καθώς αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.
  Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (τηλεφωνική αίτηση) μόνο για τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και για τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.
  Αναφορικά με τον επείγον χαρακτήρα τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, όσο και των τηλεφωνικών αυτός θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:
  Α) να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 534),
  Β) να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,
  Γ) να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.
  Πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ -πλην αυτών οι οποίοι προσέρχονται για τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού εμβολιασμού και των δικηγόρων οι οποίοι εξυπηρετούνται σύμφωνα με ειδικές οδηγίες που έχουν δοθεί ήδη.
  Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ΚΕΠ εξυπηρετούν, ανεξάρτητα από το επείγον ή μη του αιτήματος, είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr), είτε μέσω των θυρίδων (www.gov.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης MyKEPLive (www.myKEPlive.gr ) στην οποία έχει ενταχθεί το ΚΕΠ Νέας Τρίγλιας.
  ΚΕΠ Νέων Μουδανιών:
  Τηλ: 23733 50100-105
  Fax: 23730 65797
  e-mail: d.moudanion@kep.gov.gr
  ΚΕΠ Νέας Καλλικράτειας:
  Τηλ: 23993 50051- 50052
  Fax: 23990 21555
  e-mail: d.kallikrateias@kep.gov.gr
  ΚΕΠ Νέας Τρίγλιας:
  Τηλ: 23733 50312-313
  Fax: 23730 52362
  e-mail: d.triglias@kep.gov.gr